Gene: Cre14.g611100 (Genome version: v5.5)

Overview

Common name:
Defline:
Description:
Synonyms:g14731.t2,Cre14.g611100.t1.1, g14731.t1
Chromosome:chromosome_14

Insertions

Insertion Junction Mutant Strain Orientation Insertion Junction Feature Confidence (%)
LMJ.RY0402.063211_1 LMJ.RY0402.063211 sense 3'UTR 73
LMJ.RY0402.125488_1 LMJ.RY0402.125488 sense intron 95
LMJ.RY0402.125488_2 LMJ.RY0402.125488 sense intron 95
LMJ.RY0402.147186_1 LMJ.RY0402.147186 sense intron 73
LMJ.RY0402.199030_1 LMJ.RY0402.199030 antisense intron 73
LMJ.RY0402.212377_1 LMJ.RY0402.212377 antisense intron 73
LMJ.RY0402.222959_2 LMJ.RY0402.222959 antisense intron 73

Gene Annotations

PFAM:
PANTHER:
KEGG_ec:
KEGG_orthology:
KOG:
Gene ontology terms::
Best arabidopsis TAIR name:
Best arabidopsis TAIR symbol:
Best arabidopsis TAIR defline:

Phytozome Locus Page