Gene: Cre01.g004550 (Genome version: v5.5)

Overview

Common name:FAP190
Defline:Flagellar Associated Protein
Description:Flagellar Associated Protein, found in the flagellar proteome [PMID: 15998802]
Synonyms:g111.t1,Cre01.g004550.t1.1
Chromosome:chromosome_1

Insertions

Insertion Junction Mutant Strain Orientation Insertion Junction Feature Confidence (%)
LMJ.RY0402.045651_1 LMJ.RY0402.045651 sense 3'UTR 95
LMJ.RY0402.045651_2 LMJ.RY0402.045651 sense 3'UTR 95
LMJ.RY0402.097556_1 LMJ.RY0402.097556 antisense intron 58
LMJ.RY0402.126057_1 LMJ.RY0402.126057 sense 3'UTR 73
LMJ.RY0402.128824_1 LMJ.RY0402.128824 antisense 3'UTR 73
LMJ.RY0402.175513_1 LMJ.RY0402.175513 sense CDS 73
LMJ.RY0402.202168_1 LMJ.RY0402.202168 antisense 5'UTR 95
LMJ.RY0402.202168_2 LMJ.RY0402.202168 antisense intron 95
LMJ.RY0402.206847_1 LMJ.RY0402.206847 sense CDS 73

Gene Annotations

PFAM:PF00536
PANTHER: PTHR12587
KEGG_ec:
KEGG_orthology:
KOG:KOG4375
Gene ontology terms::
Best arabidopsis TAIR name:
Best arabidopsis TAIR symbol:
Best arabidopsis TAIR defline:

Phytozome Locus Page