Gene: Cre01.g051050 (Genome version: v5.5)

Overview

Common name:FAP225
Defline:Flagellar Associated Protein
Description:Flagellar Associated Protein, found in the flagellar proteome [PMID: 15998802]
Synonyms:g1130.t1,Cre01.g051050.t1.1
Chromosome:chromosome_1

Insertions

Insertion Junction Mutant Strain Orientation Insertion Junction Feature Confidence (%)
LMJ.RY0402.041083_1 LMJ.RY0402.041083 antisense 3'UTR 95
LMJ.RY0402.041083_2 LMJ.RY0402.041083 antisense 3'UTR 95
LMJ.RY0402.090003_1 LMJ.RY0402.090003 antisense 3'UTR 58
LMJ.RY0402.108987_1 LMJ.RY0402.108987 antisense 3'UTR 73
LMJ.RY0402.178548_1 LMJ.RY0402.178548 antisense 3'UTR 73
LMJ.RY0402.184873_1 LMJ.RY0402.184873 sense 3'UTR 95
LMJ.RY0402.184873_2 LMJ.RY0402.184873 sense 3'UTR 95

Gene Annotations

PFAM:PF10591
PANTHER: PTHR10891:SF81 PTHR10891
KEGG_ec:
KEGG_orthology:
KOG:KOG0027
Gene ontology terms::GO:0005509, GO:0005578, GO:0007165
Best arabidopsis TAIR name:AT4G04740.2
Best arabidopsis TAIR symbol:ATCPK23,CPK23
Best arabidopsis TAIR defline:calcium-dependent protein kinase 23

Phytozome Locus Page