Gene: Cre16.g650450 (Genome version: v5.5)

Overview

Common name:FAP219
Defline:Flagellar Associated Protein
Description:Flagellar Associated Protein, found in the flagellar proteome [PMID: 15998802]
Synonyms:g15737.t1,Cre16.g650450.t1.1
Chromosome:chromosome_16

Insertions

Insertion Junction Mutant Strain Orientation Insertion Junction Feature Confidence (%)
LMJ.RY0402.100976_1 LMJ.RY0402.100976 antisense intron 58
LMJ.RY0402.103735_1 LMJ.RY0402.103735 sense CDS 73
LMJ.RY0402.174518_1 LMJ.RY0402.174518 antisense 3'UTR 95
LMJ.RY0402.174518_2 LMJ.RY0402.174518 antisense 3'UTR 95
LMJ.RY0402.197506_1 LMJ.RY0402.197506 antisense intron 73
LMJ.RY0402.222209_1 LMJ.RY0402.222209 antisense 3'UTR 73
LMJ.RY0402.245687_1 LMJ.RY0402.245687 sense 3'UTR 73

Gene Annotations

PFAM:
PANTHER:
KEGG_ec:
KEGG_orthology:
KOG:
Gene ontology terms::
Best arabidopsis TAIR name:
Best arabidopsis TAIR symbol:
Best arabidopsis TAIR defline:

Phytozome Locus Page